Startsida

Körmedlemmar och övriga besökare;

Följ instruktionerna: "Håll avstånd, tvätta och sprita" och så ser vi fram emot alla tända ljus i advent och jul! Håll ut och njut av julsångerna på web, video, radio och TV.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

  Måndagen 9 dec 2019  Manskörens Luciafirande genomfört av II-tenorerna.


  Körmedlemmar och fruar/sambos fick en minnesvärd afton med Lucia-touche, mest vad gäller            sångerna från de uppträdande II-tenorerna. De ackompanjerades av Daniel på pianot,Ingvar på          gitarren, och Jörgen på  trummor och framförde dessutom ett stycke på blåsrör. Stora ovationer          följde på  uppträdandet. Mia och Frida förgyllde aftonen ytterligare med vacker sång till gitarr.

  Ordf. Börje  tackade II-tenorerna för underhållningen, dirigent Anette för den gångna terminen,          Daniel och Marcus för deras insatser samt slutligen f.ordf Gunnar Sigvardsson för mångåriga              insatser.  Bilder från Manskörens resa till Göteborg den 20 oktober 2019. 


Konsert tillsammans med Pakumakören på Kvibergs Kantin i Göteborg

Pakumakören tillsammans med Gislaveds Manskör
Pakumakören tillsammans med Gislaveds Manskör
Pakumakören från Göteborg
Pakumakören från Göteborg
Gislaveds Manskör på Kvibergs Kantin
Gislaveds Manskör på Kvibergs Kantin

Gislaveds manskör  Båraryds kyrka 2018

Körresa till Stockholm 5-7 maj 2017


Hedvig Eleonora kyrka Östermalm Stockholm

Hedvig Eleonora kyrka Östermalm Stockholm


Körresa till Hamburg


Söndagen den 28 september 2014 framträdde

Gislaveds Manskör i en musikgudstjänst i 

Svenska kyrkan i Hamburg !
Jubileumskonserten i Maj 2013 med solisterna Natalie Cevallos och Karin Fjellander och med Anders Andersson som konferensierAnn-Chatrin André, Annie Fredriksson och Ulla Bondéus