Styrelsen

    Gislaveds Manskör  

   

Styrelsen Gislaveds Manskör

Ordförande:                

Börje Vickberg 070-5772916

Kassör:                        

Jan Andersson  073-0545500

Sekreterare:                

Jonas Andersson 070-3618700

Ledamot (vice ordf):   

Sören Johansson 070-4535885

Ledamot:                     

Thomas Larsson 072-7425609

Lars-Åke Sundström 070-8163900

Dirigent: 

Susanne Hirell 070-9544398