Styrelsen

    Gislaveds Manskör  

   

Styrelsen Gislaveds Manskör

Ordförande:                

Börje Vickberg 070-5772916

Kassör:                        

Jan Andersson 0371-98089   073-0545500

Sekreterare:                

Jonas Andersson 0703-618700

Ledamot (vice ordf):   

Sören Johansson 070-4535885

Ledamot:                     

Thomas Larsson 072-7425609

Per-Olof Johansson 070-5361103


Dirigent:                      

Anette Rundberg 073-5140408